ANASAYFA
İLETİŞİM

   
HAKKIMIZDA
Tanıtım
Hedeflerimiz
Çalışma Esaslarımız
Tüzük


Tanıtım

NEDEN MEKTEP?

Derneğimiz 2006 yılının Mayıs ayında resmi hüviyetini kazanmıştır.

Bizler hayatın bir mektep olduğuna inanıyoruz.

Hayatı eğitim ortamlarına, eğitimi de hayata taşıyarak hayat-mektep özdeşliğini gerçekleştirmek istiyoruz. Yine biz her evin bir mektep olduğuna inanıyoruz. Fakat maalesef birçok kurumumuz modern hayatın dişlileri arasında hırpalanarak işlevselliğini kaybettiği gibi evlerimiz de mektep olma vasfını kaybetmiştir. Amacımız evlerimizi tekrar “mektep” yapmaktır.

Derneğimizin çalışma alanını “eğitim” olarak belirledik. “Eğitim adına her şeyi yapma, eğitim dışındaki her şeyden uzak durma” prensibi ile hareket ediyoruz. Enerjimizi, zamanımızı, zihnimizi eğitime odaklayarak kaliteli ve verimli faaliyetlere imza atmak amacındayız.

Varlık alemi; insanı, kalbin bilgeliğinden koparıp, aklın çılgınlığına teslim/esir etmesi ile ifsada uğradı. Islahın da tekrar kalbin gözü ile bakan/gören, vicdanın sesini takip eden, aklını vicdanın terbiyesinden geçiren insanın inşası ile olacağına inanıyoruz. Bu düşünce ile insanı merkeze alan, yeryüzünü imar etme sorumluluğuna sahip olan insanı inşa etmeyi amaçlayan bir derneğiz.

Toplumun kendi özünde olanı değiştirmesinin, toplumu oluşturan bireylerin değişimi/gelişimi ile mümkün olabileceğine inanıyoruz. Fakat modern eğitimin yaptığı gibi aileyi yok sayarak bireyi önceleyen bir eğitim modelinden çok, bireyi ailenin doğal/fıtri bir üyesi olarak kabul edip, birlikte bir eğitim sisteminden geçirilmesi gerektiğine inanıyoruz.

Birbiriyle rekabet eden değil, hayırda yarışan; araştıran, soran, sorgulayan (bunu da bir ahlak çerçevesinde yapan); insanlık ailesiyle olan ontolojik bağın/sorumluluğun farkında olan, İslam ümmetine olan aidiyetini önemseyen; sorumluluk sahibi, paylaşımcı, fedakâr, öz güvenini kazanmış, kişisel bütünlüğünü sağlamış bireyler yetişmesine katkıda bulunmayı amaçlıyoruz.

 

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere derneğimizde; eğitimin her kademesindeki insanımızı kuşatacak çeşitli eğitim faaliyetlerinde bulunmaktayız. Derneğimiz, toplumdaki çok yönlü yozlaşmanın farkındadır. Bu yozlaşmanın önüne geçecek, yerel ve evrensel değerlerimizi yeniden aktivizme edecek programlar geliştirmeye devam edecektir. Bu konuda duyarlı herkesle ve bütün sivil toplum kuruluşları ile koordineli çalışmalar yapmaya her zaman açık olduğumuzu ifade etmek isteriz

Geri